Konwencja założycielska .Nowoczesnej na Pomorzu          

Konwencja założycielska .Nowoczesnej na Pomorzu          

W sobotę odbyła się konwencja założycielska struktur partii .Nowoczesna Ryszarda Petru na Pomorzu. Wzięły w niej udział 43 osoby, spośród których wyłoniony został zarząd lokalnego ugrupowania. Spotkanie otworzył sekretarz generalny partii Adam Szłapka.

Na funkcję przewodnicząceNa Ewę Lieder głosowały 33 osoby.go pomorskich struktur zgłoszono dwie kandydatury – Ewy Lieder, posłanki z Gdańska oraz Krzysztofa Reka, kandydata w wyborach parlamentarnych z okręgu wyborczego 26, tzw. gdyńsko-słupskiego, który w październikowym plebiscycie osiągnął drugi najlepszy wynik wyborczy na tym terenie. Kandydaturę gdańskiej posłanki zgłosił i zarekomendował poseł Grzegorz Furgo. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na liczne sukcesy w dotychczasowej działalności społecznej i publicznej. Przypomniał, że z jej inicjatywy zrealizowano pierwszy na Pomorzu budżet obywatelski, jest współzałożycielką Gdańska Obywatelskiego, w ostatnich wyborach samorządowych osiągnęła trzeci wynik na urząd Prezydenta Gdańska.

Kandydaturę Krzysztofa Reka, młodego przedsiębiorcy z Kaszub zgłosił i zarekomendował Mikołaj Magiełka, kandydat .Nowoczesnej w jesiennych wyborach do Sejmu. W swoim wystąpieniu podkreślił wielokierunkowe i bogate wykształcenie Krzysztofa Reka, znajomość języków obcych oraz doświadczenia zawodowe zdobyte w dotychczasowej pracy.Grzegorz Furgo pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu

Uczestnicy konwencji zadawali pytania dotyczące wizji i kierunków rozwoju wśród kandydatów. Głosowanie wyłoniło przewodniczącą lokalnych struktur, Ewę Lieder. Zagłosowały na nią 33 osoby. Jej kontrkandydat zdobył 10 głosów.

W następnym kroku zgłoszono 12 kandydatów do zarządu – swoje nominacje przyjęli Grzegorz Furgo (wiceprzewodniczący), Magdalena Trzebicka, Ewa Marcińska, Natalia Pobłocka, Marcin Stasiński, Dominik Kwiatkowski, Antoni Bilons i Paweł Tomaszewski.

Pierwszą decyzją będzie przyjęcie pozostałych członków .N, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w dzisiejszej konwencji. Mamy sporą grupę założycielską, która zaraz bardzo się rozszerzy i ważne, byśmy wspólnie inicjowali działania partii na pomorzu. Jednym z pierwszych działań będzie również wnikliwe poznanie regionu i wysłuchanie głosów naszych wyborców. Jestem pewna, że ludzie tworzący zarząd świetnie wywiążą się z powierzonej im pracy w naszym województwie

– tak nowy zarząd opisała Ewa Lieder, szefowa .Nowoczesnej w Pomorskiem.

Ponadto wyłoniono piętnastu członków Rady Regionu oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej. Obrady zakończyły się zatwierdzeniem powołanych organów i przedstawicieli .Nowoczesnej na Pomorzu. Ewa Lieder jako przewodnicząca .N zapowiedziała, że pierwszą decyzją zarządu będzie przyjęcie tych osób, które z różnych powodów nie wzięły udziału w konwencji, a udział których jest oczywisty i potrzebny.

– To dość naturalne, że tam gdzie są wybory, powstają napięcia. Konwencja przebiegła sprawnie, mam nadzieję, że po wyborze władz uda się wszystkie napięcia załagodzić i wszystkie osoby zaangażowane będą mogły znaleźć się w .Nowoczesnej, żeby działać. Najważniejsze jest to, by pozostać otwartym na wszystkich, którzy chcą brać udział w tworzeniu .Nowoczesnej na Pomorzu

mówił po konwencji Adam Szłapka, sekretarz generalny partii Ryszarda Petru.