CYKL „Poseł pyta – minister odpowiada” – Porodówka w Słupsku

CYKL „Poseł pyta – minister odpowiada” – Porodówka w Słupsku

Od dawno nierozwiązana kwestia braku porodówki w niemal 200 tys. mieście wydaje się być na finiszu. Poseł .Nowoczesnej Grzegorz Furgo złożył w tej sprawie interpelację do ministra Konstantego Radziwiłła,
zwracając się z pytaniami o plan rozwiązania tego problemu. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, a z przesłanego dokumentu wynika, że oddział ginekologiczno-położniczy w mieście nad Słupią to tylko kwestia czasu.

Ministerstwo dopowiedziało, że zleciło analizę stanu faktycznego i na tej podstawie zadecydowało o przeniesieniu obecnie funkcjonującego położniczego oddziału Szpitala Korczaka z Ustki do Słupska. Wydatek oszacowano na około 7 mln złotych, jednak jest to rozwiązanie tańsze niż rozpatrywane wcześniej wybudowanie oddziału od podstaw. To rozwiązanie ministerstwo oszacowało na 40 mln złotych, jednak już wiadomo, że do rozpoczęcia budowy nowego gmachu nie będzie.

Przeniesienie oddziału ginekologii i położnictwa jest na etapie trwającego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów Szpitala na potrzeby tego oddziału oraz oddziału neonatologicznego, bloku porodowego, poradni położniczo-ginekologicznej  wraz z pozyskanie pozwolenia na budowę – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Poseł Furgo potrzebeę stworzenia dogodnych warunków porodowych w słupskim szpitalu motywował dbałością obecnej władzy o komfort życia polskich rodzin.
 Biorąc pod uwagę starania obecnej władzy troski w zakresie poprawy komfortu polskich rodzin oraz dążenia do podnoszenia poziomu dzietności, brak porodówki w stutysięcznym mieście jest istotnym uchybieniem i poważnym brakiem – tak brzmi fragment uzasadnienia do złożonej w marcu interpelacji.

Treść przesłanych dokumentów w tej sprawie znajduje się poniżej.